Servis

Šedé dovozy

„Šedý dovoz" je termín pro dovezené traktory, které byly vyrobené pro jiný trh než EU. Stroje vyráběné pro mimoevropské trhy se mohou parametrově rozcházet, být v rozporu s platnými předpisy a disponovat rozdílnými komponenty.

Vážení zákazníci,
Kubota stroje mají dobrou pověst po celém světě pro svou vysokou kvalitu a spolehlivost. Jedním z klíčových faktorů je proto náš odborný poprodejní servis a dodávky náhradních dílů prostřednictvím našich prodejců ve Vaší blízkosti, které můžete kontaktovat před nebo poté, co jste koupili i použitý stroj Kubota.

Existují zde však některé nezávislé společnosti nebo osoby, které nemají pověření od výhradního dovozce, firmy K.B.T. PROFTECH s.r.o., a nabízejí stroje Kubota na našem trhu. Ve většině případů byly tyto stroje výhradně vyrobeny pro jiný než evropský trh a tak nesplňují přísné požadavky vyžadované evropskou legislativou.

V přiloženém seznamu najdete nejčastější příklady takovýchto strojů, které byly vyrobeny přibližně do roku 2006.

Před nákupem těchto strojů vezměte v úvahu následující typické deficity, pokud se rozhodnete takovýto stroj zakoupit a provozovat:
1. Stroje nesplňují požadavky závazných bezpečnostních předpisů platných pro traktory v Evropě, například 2003/37 ES nebo směrnice ES o strojních zařízeních 98/37 ES.
2. Chybí varovné bezpečnostní štítky nebo je jejich umístění nedostatečné, jejich vyobrazení může být v nečitelných asijských znacích, nebo byly neadekvátně převzaty z jiných modelů, většinou zavádějícím způsobem. Bezpečnostní komponenty, jako např. ochranný rám ROPS chybí nebo pokud existuje - často nemá potřebnou certifikaci pro tento konkrétní model stroje.
3. Provoz na veřejných komunikacích není možný. Motory z hlediska emisí nesplňují platné evropské směrnice, brzdy, osvětlení atd. nejsou v souladu s příslušnými předpisy ES pro provoz na veřejných komunikacích.
4. Návod k obsluze v českém jazyce stanovený pro prodej není k dispozici, event. nemusí být vhodný pro příslušný model nebo není v souladu s platnými bezpečnostními normami.
5. Sedadlo řidiče nebylo homologováno a většinou nemůže být nastaveno tak, aby odpovídalo váze a velikosti evropských řidičů.
6. Neexistují žádné homologace pro závěsné zařízení.
7. 3-bodové závěsy většinou nejsou v souladu s evropskými normami, totéž platí pro vývodový hřídel (PTO)- zejména pro směr a rychlost otáčení.

U uvedených strojů nemůžeme nabídnout plnou podporu z důvodu chybějící dokumentace. U každého stroje je vždy nutné hledat řešení individuálně.

Potíže mohou nastat zejména v oblastech:
- Povolení pro provoz na veřejných komunikacích
- Servisní podpora
- Dodávky náhradních dílů (nejsou dostupné katalogy ND s obj. čísly)
- Záruční opravy

K.B.T. PROFTECH s.r.o. výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody způsobené těmito zařízeními.

Nejčastější typy strojů vyrobených pro mimoevropský trh