Kubota Orange Days 2019

REGISTRUJTE SI ÚČAST NA DNI S KUBOTOU A NA MÍSTĚ ZÍSKÁTE ČEPICI KUBOTA A BUDETE ZAŘAZENI DO SLOSOVÁNÍ
O ORIGINÁLNÍ SADU NÁŘADÍ KUBOTA V HODNOTĚ 30 000 Kč.

PODMÍNKY A SLOSOVÁNÍ
Po řádné online registraci do 29. 5. 2019 získáte na Dni s Kubotou v Chomuticích 30. 5. 2019 od 9:30 do 14 hodin originální čepici Kubota. Po řádné registraci budete také zařazeni do slosování o originální sadu nářadí Kubota v hodnotě 30 000 Kč. Slosování proběhne na Dni s Kubotou 30. 5. 2019 od 10 do 14 hodin. Výherce bude vylosován pouze z registrovaných účastníků přítomných na místě v průběhu slosování.


SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Zákazník tímto uděluje společnosti K.B.T. PROFTECH s.r.o., IČ: 03499120, se sídlem Beroun, Košťálkova 1527, PSČ 26601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 232572 (dále jako „Správce“).
SOUHLAS se zasíláním obchodních sdělení dle zvláštního právního předpisu, prostřednictvím elektronických prostředků komunikace, a to zejména formou e-mailu a SMS. Souhlas pro tento účel Zákazník uděluje na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Zákazník má právo ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adrese sídla Správce nebo e-mailem na adrese info@kubota.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Vyplní pouze fyzické osoby, podnikající i nepodnikající.)

Zákazník tímto uděluje Správci:
SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů Zákazníka v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození či IČ, bydliště či sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje”), za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují marketingové a propagační činnosti, činnosti vytváření profilu a výzkumné činnosti.
Zákazník bere na vědomí, že za výše uvedenými účely může Správce zpracovávat jeho osobní údaje i prostřednictvím zpracovatelů.
Zákazník dále bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a má právo ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adrese sídla Správce nebo e-mailem na adrese info@kubota.cz.
Zákazník dále bere na vědomí, že v případě odvolání tohoto souhlasu nebudou jeho osobní údaje zpracovávány k účelu, pro který byl souhlas udělen. Osobní údaje Zákazníka uvedené v Informačním oznámení však budou nadále zpracovávány pro účely uvedené v Informačním oznámení, ke kterým mohou být osobní údaje zpracovávány i bez souhlasu. Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s Informačním oznámením o zpracování osobních údajů, které v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů upravuje podmínky zpracování osobních údajů Správcem.