NAPSALI O NÁS 2017

Jasná volba: do třetice všeho dobrého
„Zemědělské družstvo Všestary hospodaří na rozloze přibližně 2400 hektarů. Specializuje se na pěstování pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, řepky olejky a krmných plodin, chov skotu pro výrobu mléka a v neposlední řadě na pěstování cibule. První traktor značky Kubota, model M9960 o výkonu 106 koní, byl pořízen do živočišné výroby, kde se využívá pro každodenní činnosti, jako je krmení, zastýlání a vyvážení hnoje ze stájí. Druhý stroj značky Kubota M135GX-S o výkonu 140 koní je nasazen při polních pracích, hlavně při ořezávání cibulové natě a následné sklizni. Když se majitel rozhodoval, jakou značkou nahradit dosluhující traktor, byla po předchozích zkušenostech se spolehlivostí a kvalitou značka Kubota jasná volba.“