PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016

USKUTEČNĚNÉ PŘEDVÁDĚCÍ AKCE KOMUNÁLNÍ TECHNIKY KUBOTA 2016

25.–30. 8. 2016Země Živitelka 2016
3.–7. 4. 2016Techagro 2016